Wergeran bi rêya Google
DeutschEnglishپارسیKurdîالعربية

Video - Ziman Kurs Persian - German

The entry jêr nav zimanê German.
Li vir, tu dê di ketina zimanê German bibînin..

Ji kerema xwe ve bişopînin me Kursên German li Nettetal
Ji kerema xwe ve kursên zimanê German li Nettetal bibînin

 


 

Amoozesh – Alman amozesh BE Farisî – ferhenga German, asta A1

 

 

 • Amoozesh – devoka almanî – Par 1 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 53

  Amoozesh – devoka almanî – Par 53 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 48

  Amoozesh – devoka almanî – Par 48 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 35

  Amoozesh – devoka almanî – Par 35 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 9

  Amoozesh – devoka almanî – Par 9 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 66

  Amoozesh – devoka almanî – Par 66 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 50

  Amoozesh – devoka almanî – Par 50 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 47

  Amoozesh – devoka almanî – Par 47 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 49

  Amoozesh – devoka almanî – Par 49 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 45

  Amoozesh – devoka almanî – Par 45 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 54

  Amoozesh – devoka almanî – Par 54 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 56

  Amoozesh – devoka almanî – Par 56 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 5

  Amoozesh – devoka almanî – Par 5 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 39

  Amoozesh – devoka almanî – Par 39 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 4

  Amoozesh – devoka almanî – Par 4 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 2

  Amoozesh – devoka almanî – Par 2 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 57

  Amoozesh – devoka almanî – Par 57 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 12

  Amoozesh – devoka almanî – Par 12 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 55

  Amoozesh – devoka almanî – Par 55 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 26

  Amoozesh – devoka almanî – Par 26 – perwerdeya dihejmêrim German in Persian

 • 20

  Amoozesh – devoka almanî – Par 20 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 8

  Amoozesh – devoka almanî – Par 8 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 15

  Amoozesh – devoka almanî – Par 15 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 16

  Amoozesh – devoka almanî – Par 16 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 23

  Amoozesh – devoka almanî – Par 23 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 64

  Amoozesh – devoka almanî – Par 64 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 52

  Amoozesh – devoka almanî – Par 52 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 13

  Amoozesh – devoka almanî – Par 13 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 36

  Amoozesh – devoka almanî – Par 36 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 34

  Amoozesh – devoka almanî – Par 34 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 14

  Amoozesh – devoka almanî – Par 14 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 44

  Amoozesh – devoka almanî – Par 44 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 51

  Amoozesh – devoka almanî – Par 51 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 25

  Amoozesh – devoka almanî – Par 25 – perwerdeya dihejmêrim German in Persian

 • 46

  Amoozesh – devoka almanî – Par 46 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 33

  Amoozesh – devoka almanî – Par 33 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 31

  Amoozesh – devoka almanî – Par 31 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 63

  Amoozesh – devoka almanî – Par 63 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 59

  Amoozesh – devoka almanî – Par 59 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 30

  Amoozesh – devoka almanî – Par 30 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 58

  Amoozesh – devoka almanî – Par 58 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 42

  Amoozesh – devoka almanî – Par 42 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 65

  Amoozesh – devoka almanî – Par 65 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 38

  Amoozesh – devoka almanî – Par 38 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 3

  Amoozesh – devoka almanî – Par 3 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 18

  Amoozesh – devoka almanî – Par 18 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 21

  Amoozesh – devoka almanî – Par 21 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 62

  Amoozesh – devoka almanî – Par 62 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 19

  Amoozesh – devoka almanî – Par 19 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 43

  Amoozesh – devoka almanî – Par 43 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 41

  Amoozesh – devoka almanî – Par 41 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 6

  Amoozesh – devoka almanî – Par 6 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 10

  Amoozesh – devoka almanî – Par 10 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 37

  Amoozesh – devoka almanî – Par 37 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 28

  Amoozesh – devoka almanî – Par 28 – perwerdeya dihejmêrim German in Persian

 • 40

  Amoozesh – devoka almanî – Par 40 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 22

  Amoozesh – devoka almanî – Par 22 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 67

  Amoozesh – devoka almanî – Par 67 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 24

  Amoozesh – devoka almanî – Par 24 – perwerdeya dihejmêrim German in Persian

 • 32

  Amoozesh – devoka almanî – Par 32 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 60

  Amoozesh – devoka almanî – Par 60- German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 11

  Amoozesh – devoka almanî – Par 11 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 7

  Amoozesh – devoka almanî – Par 7 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 29

  Amoozesh – devoka almanî – Par 29 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 61

  Amoozesh – devoka almanî – Par 61 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian

 • 27

  Amoozesh – devoka almanî – Par 27 – perwerdeya dihejmêrim German in Persian

 • 17

  Amoozesh – devoka almanî – Par 17 – German ji bo perwerdeya dihejmêrim, Persian