ترجمه از طریق گوگل
DeutschEnglishپارسیKurdîالعربية

دسترسی به بازار کار برای کسانی که فرار کرده

دسترسی و شرایط به بازار کار برای افرادی که فرار کرده بودند چه, تا حد زیادی به وضعیت اقامت فعلی خود را از بستگی دارد. موارد زیر از اجازه اقامت مختلف ذکر شده است:

 

وضعیت اقامت 1: افراد با اجازه اقامت
وضعیت اقامت 2: افراد با اجازه اقامت
وضعیت اقامت 3: افراد مبتلا به تحمل
خواندن PDF ما


قوانین فعلی یافتن اینجا