ترجمه از طریق گوگل
DeutschEnglishپارسیKurdîالعربية

قوانین اقامت با توجه به § 12A از محل اقامت برای پناهندگان به رسمیت شناخته شده

dpwv_logoاین راهنمای مطالعه اطلاعات با توجه به § فراهم می کند در مورد وضعیت فعلی از اجرای مقررات محل اقامت 12 قانون اقامت برای پناهندگان به رسمیت شناخته شده. کمک کاری از نویسنده کلودیوس وویت است, کارمندان از GGUA کمک به پناهندگان از مونستر. مدارک هستند ایستادن روی 22.09. دوباره, به روز رسانی ارائه شده است.

خواندن پی دی اف

arbeitshilfe_wohnsitzregelung_22-09-2016