ترجمه از طریق گوگل
DeutschEnglishپارسیKurdîالعربية

بررسی: فعالیت های کمک به پناهندگان در شهر ویلیش

پناهندگان _-_-_ 2016/07/11 Willich_hilft_Stadt_Willich _

در اداره شهر کمک ویلیش به پناهندگان در دفتر خانه حل و فصل. صفحه اصلی این شهر ویلیش هدایت تماس های متعدد www.stadt-willich.de.

سفر ارائه می دهد

کمک به پناهندگان در Willich