ترجمه از طریق گوگل
DeutschEnglishپارسیKurdîالعربية

زمین بازی کودکان در تمام ولسوالی های نتتال

spielplatz2این شهرستان در حال حاضر حفظ نتتال 59 Kinderspielplätze.بریر (10)

Hinsbeck (8)

Kaldenkirchen (14)

Leuth (4)

  • زمین بازی Leuth-جنوبی من
  • بازی- و زمین فوتبال با امکانات اسکیت بورد Leuth-جنوبی II
  • زمین بازی Speestraße
  • زمین بازی Ulmenweg

لبریش (19)

Schaag (4)

  • Bolzplatz Raherfeld
  • بازی- و Bolzplatz Sonnendyck
  • بازی- و بیکن Bolzplatz
  • زمین بازی Mühlenbachaue