ترجمه از طریق گوگل
DeutschEnglishپارسیKurdîالعربية

جزوه بهداشت DOC نکته برای پناهجویان

یاران عشق,
ما با مراقبت های بهداشتی شما را از می خواهید
تسهیل و ساده پناهجویان و پناهجویان-
برابر. البته، بسیاری از اقدامات مورد نیاز. یک ماژول برای این منظور ما را با این پیشنهاد دوست
یک "بروشور های بهداشتی برای پناهجویان" و توضیحات نوک-
مواد ارائه. ما شده اند دقت, همه چیز
آسان و به عنوان هزینه خنثی که ممکن است به
Das
نکته DOC موضوع سلامت
برای پناهجویان
ویرایش شده توسط تصویر باشگاه و E.V زبان.