ترجمه از طریق گوگل
DeutschEnglishپارسیKurdîالعربية

برای پناهندگان که مایل به تحصیل در NRW

Informationen_fuer_Fluechtlinge_die_in_NRW_studieren_moechten_-_Wissenschaftsministerium_-_2016-04-21

 

آموزش و پژوهش مرزی وجود ندارد. بنابراین، وزارت علوم و دانشگاه NRW کمک به پناهندگان, مایل به تحصیل در نوردراین-وستفالن. این سایت در نظر گرفته شده برای ارائه دستورالعمل. علاقمندان می توانند اطلاعات و تلفن تماس شماره ها و آدرس از افراد تماس مربوطه در دانشگاه پیدا.

بعد از آن NRW