ترجمه از طریق گوگل
DeutschEnglishپارسیKurdîالعربية

می خواهید به مطالعه در آلمان?

Informationen_fuer_Fluechtlinge _-_ _-_ Studieren_in_Deutschland Land_der_Ideen _-_ 2016/04/22

اطلاعات برای پناهندگان

می خواهید به مطالعه در آلمان? این باعث می شود ما! در اینجا شما اطلاعات مهم در مورد مطالعه و زندگی در آلمان پیدا!

همه همان, چه چیزی شما را در مورد تحصیل در آلمان دانید که می خواهید - ما به شما بگویم! در سوالات متداول ما برای پناهندگان شما در پیدا کردن پاسخ به سوالات متداول. و اگر درخواست خود را هنوز هم وجود ندارد - ما یک ایمیل ارسال, ما برای کمک به! همه همان, چه چیزی شما را در مورد تحصیل در آلمان دانید که می خواهید - ما به شما بگویم! در سوالات متداول ما برای پناهندگان شما در پیدا کردن پاسخ به سوالات متداول. و اگر درخواست خود را هنوز هم وجود ندارد - ما یک ایمیل ارسال, ما برای کمک به! ادامه مطلب


Kiron University für Flüchtlinge Studieren ohne Papiere

خواندن