ترجمه از طریق گوگل
DeutschEnglishپارسیKurdîالعربية

بیشتر هیئت e.V.

پناهندگان _-_-_ 2016/07/11 Willich_hilft_Stadt_Willich _

Seite_bearbeiten_Fluechtlingshilfe_Portal_fuer_den_Kreis_Viersen_WordPress _-_ 2016/07/12

Die E.V پانل Willicher. برای پناهندگان تا کنون چهارشنبه در ظهر در Kochstr سازماندهی مقام صادر کننده به طور خاص. 6.

کمک های مالی:
برای همه کمک های مالی, به عنوان مثال. مبل, ظروف اشپزخانه, اسباب بازی یا لباس لطفا با خانم
Regine Hofmeister, 0173/ 4230912.