ترجمه از طریق گوگل
DeutschEnglishپارسیKurdîالعربية

تماس اجتماعی

پناهندگان _-_-_ 2016/07/11 Willich_hilft_Stadt_Willich _

شهر ویلیش مشغول از 01.02.2016 یک هماهنگ کننده دفتر اصلی و داوطلبانه در کمک به پناهندگان:
تماس با برای همه تمام وقت و داوطلب باید در کمک به پناهندگان است:
Regine Hofmeister, 0173/ 4230912.

از آنجا که 15.06.2016 استخدام ویلیش برای همه نیازهای اجتماعی پناهندگان به مددکاران اجتماعی
آقای لوکاس Klehr, 0160/ 6204550

E.V رفاه کارگران به همین ترتیب شاغل. دو صالح برای شهر مددکاران اجتماعی ویلیش:

آقای رابرت مولر, 0157/ 37565364.