ترجمه از طریق گوگل
DeutschEnglishپارسیKurdîالعربية

24 اروپا- توپ قهرمانی از تناسب اندام- کارگاه “هلی 22”

2

کودکان روستا Moltke سرگرم کننده خود را

"از فرزندان روستای Moltke 24 اروپا- توپ قهرمانی از تناسب اندام- کارگاه "هلی 22" اهدا شده از ویلیش و شادی بزرگ خود را به طوری. در حال حاضر است بعد از ظهر چهارشنبه برگزار شد، فوتبال داوطلب- ارائه به جای."

برداشت بیشتر از جمع آوری کمک

کودکان روستا Moltke سرگرم کننده خود را